لیست ایستگاه های قطارشهری شیراز

جهت مشاهده زمان حرکت قطار شهری میتوانید ایستگاه مورد نظر خود را انتخاب کنید

جانبازان
فرصت شیرازی
آیت الله دستغیب (گل سرخ)

دکتر شریعتی (معالی آباد)

میرزای شیرازی (پل معال آباد)
لیست ایستگاه های قطارشهری شیراز

قطار شهری ( مترو )

تاریخچه احداث مترو شیراز به شرح ذیل میباشد:

ابتدا در سال ۱۳۵۵: انجام مطالعات اولیه سیستم حمل و نقل عمومی، توسط مشاور خارجی

در سال ۱۳۶۹: انجام مطالعات جدید شهر شیراز در توسط جمعی از اعضا هیئت علمی دانشگاه و تائید ضرورت استفاده از شبکه ریلی به عنوان توسعه سیستم حمل و نقل عمومی
در سال ۱۳۷۸: بازبینی مطالعات قبلی شهر شیراز در جهت تکمیل و تدوین مطالعات جامع حمل و نقل عمومی و ارائه مسیرهای مناسب جهت راه اندازی مترو و در نهایت انتخاب و ارائه گزینه برتر از بین آنها
در سال ۱۳۸۰: تأسیس سازمان قطار شهری شیراز

درنهایت در سال ۱۳۸۱: آغاز عملیات اجرایی خط ۱ قطار شهری

همچنین میتوانید لیست ایستگاه های قطارشهری شیراز را به راحتی و از روی نقشه انتخاب کنید.