بانک ملی

بانک ملی ایران، سرمایه اولیه این بانک ۲۰ میلیون ریال بود كه فقط ۸ میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دومیلیارد ریال افزایش یافت كه تمام آن پرداخت شده است. این سرمایه در حال حاضر با افزایشی كه در سال ۹۵ داشت […]
بانک ملی ایران، سرمایه اولیه این بانک ۲۰ میلیون ریال بود كه فقط ۸ میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴
سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دومیلیارد ریال افزایش یافت كه تمام آن پرداخت شده است.
این سرمایه در حال حاضر با افزایشی كه در سال ۹۵ داشت بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد ریال می باشد.
با توجه به اینكه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام
اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد كاركنان بانک در روز افتتاح اعم از
ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است .
بانک مركزی : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مركزی مانند حق انحصاری انتشار اسكناس
و تنظیم جریان پول كشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران
به تصویب مجلس رسید
و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مركزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال
فعالیت خود را آغاز نمود.
در حال حاضر بیش از ۳۰۵۴ شعبه فعال در داخل، ۱۵ شعبه فعال و ۴ سابسیدری در
خارج كشور و ۱۸۱ باجه مشغول بكارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *